Demonstracija naprav

Se želite prepričate v kvaliteto naših naprav? Kliknite na sliko in se prijavite na brezplačno demonstracijo.

Katalog 2021

Želite prejeti naš katalog varilne in rezalne opreme 2021? Kliknite na sliko in se prijavite na brezplačen izvod.

Splošni prodajni pogoji podjetja Ingvar d.o.o.

V nadaljevanju navedeni splošni pogoji poslovanja podjetja INGVAR d.o.o., matična številka: 1721640000 ; Davčna številka: Si 25583948.

Splošni pogoji INGVAR d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko sklenete pogodbo oz. pošljete naročilo. Šteje se, da ste z vsakim naročilom, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

INGVAR d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče. Splošni pogoji poslovanja veljajo vedno, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače. Vsi drugi pogoji s strani kupca, pisni ali ustni, so veljavni samo v primeru, če jih podjetje INGVAR d.o.o. pisno sprejme. Kupec sprejme in prizna splošne pogoje podjetja INGVAR d.o.o. ob izstavitvi naročila oziroma najkasneje ob prejemu blaga.


Zasebnost in zaščita podatkov

Zavezujemo se, da bomo skrbno varovali vašo zasebnost. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Prijazno vas prosimo, da preberete našo OBVESTILO O ZASEBNOSTI, saj vam predstavlja natančen vpogled v to, kako zbiramo, hranimo in obdelujemo vaše osebne podatke, ter vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.


Ponudba in sklenitev pogodbe

Poslana ponudba s strani podjetja INGVAR d.o.o., za nobeno stran ni obvezujoča. Pogodba med podjetjem INGVAR d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ta pošlje naročilo in je le to potrjeno s strani podjetja INGVAR d.o.o., v kolikor kupec izrecno zahteva potrditev naročila. Vsaka sprememba pogodbe je dopustna le, če se s tem strinjata obe vključeni strani.


Rok in način dobave

Podjetje INGVAR d.o.o. si pridržuje pravico do prodaje ponujenega blaga tretji osebi vse dokler ne prejme kupčevega naročila. Ponujeni rok dobave je okviren in je vezan na proizvodne kapacitete dobavitelja. Če je izdelek na zalogi, je dobavni rok največ dva delovna dneva od prejetja elektronskega obvestila na vaš e-poštni naslov, da je vaše naročilo odposlano, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje.

Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša tudi v primeru naknadne spremembe vsebine (tehnične ali komercialne) kupčevega naročila. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumni rok, v katerem se mora blago dostaviti. Dobavni rok v ponudbi je vezan na trenutno zalogo v podjetju INGVAR d.o.o. Naši podatki o dobavnih rokih veljajo kot informativni in neobvezujoči.. V primeru spremembe zaloge se posledično lahko dobavni rok brez predhodnega opozorila spremeni.

Podjetje INGVAR d.o.o. vse pošiljke pošilja po Pošti Slovenije ali po kurirski službi GLS. V kolikor kupec želi dostavo preko druge dostavne službe, je dolžan naročiti pobiranje paketa na sedežu podjetja INGVAR d.o.o. Pakete se lahko pobira izključno v delovnem času podjetja INGVAR d.o.o.

Delovni čas podjetja INGVAR d.o.o.: Pon – Čet: 7:00 – 15:00 Pet: 7:00 – 14:00 Sobota: Zaprto Nedelja: Zaprto

Delo izven delovnega časa, ob vikendih in praznikih, izvajamo le proti doplačilu in če je le-to dogovorjeno in s strani INGVAR d.o.o. potrjeno v ponudbi.


Cena in stroški dostave

Podjetje INGVAR d.o.o. navaja vse svoje cene neto, v EUR in brez DDV, v kolikor ni drugače določeno. Pridržujemo si pravico do sprememb cen, brez predhodnega obvestila v primeru sprememb cen dobavitelja, zaključka akcijskih popustov oz. napake pri sestavi ponudbe. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V takšnem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Za vsa naročila s standardnimi pogoji (vejla za končne kupce in ne pod-dobavitelje) velja brezplačna poštnina za naročila v vrednosti nad 100 Eur + DDV. V primeru akcijskih ponudb veljajajo pogoji EXW Ljubljana (Incoterms 2010), v kolikor ni dogovorjeno drugače.

Vse dodatne stroške (npr. prevoz, zavarovanje, pakiranje,...) prevzame kupec, razen, če določeno drugače.

Cena dostave po Sloveniji (maksimalen čas dostave 48 ur):

- Za pakete do 15 kg je strošek dostave 3 Eur + DDV (Cena velja na paket)

- Za pakete do 40 kg je strošek dostave 5 Eur + DDV (Cena velja na paket)

- Za pakete nad 40 kg velja strošek dostave po ponudbi.


Način plačila

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

- Plačilo v naši poslovalnici (možnost plačila z gotovino oz. kartico)

- Plačilo po povzetju (Kupec poravna stroške kupnine ob dostavi kurirju.),

- Plačilo na TRR (Kupec prejme predračun z vsemi podatki o nakazilu)

- Plačilo Virman (Kupec prejme odlog plačila). Plačilo Virman je možno samo ob pisni potrditvi s strani podjetja INGVAR d.o.o.


Plačilni rok

Plačilni rok je skrajni rok, do katerega mora kupec v celoti poravnati znesek računa na TRR račun podjetja INGVAR d.o.o.. Plačilni rok teče od datuma dobave oz. datuma izdaje fakture. V primeru zamude plačila, se lahko zaračunajo zakonske zamudne obresti. Pritožba oziroma reklamacija s strani kupca, slednjega ne razvezuje njegove obveznosti do plačila. Podjetje INGVAR d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe plačilnega roka ali enostranskega odstopa od naročila s pisnim obvestilom, če se ugotovi, da kupec krši oziroma zamuja z dogovorjenim plačilom. Kupec je v tem primeru dolžan vrniti prodajalcu vso dobavljeno blago, za katero plačilo ni bilo izvršeno. V tem primeru je kupec dolžan podjetju INGVAR d.o.o. plačati odškodnino zaradi zmanjšanja vrednosti blaga in vse ostale stroške, ki jih je imelo podjetje INGVAR d.o.o. pri tem poslu. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačila ali do postavljanja nasprotnih terjatev, če te niso potrjene s strani podjetja INGVAR d.o.o.

Dodatni popust za plačilo v krajšem roku velja izključno ob pisni potrditvi s strani podjetja INGVAR d.o.o.

Podjetje INGVAR d.o.o. ohranja lastništvo dobavljenega blaga vse do poravnave celotnih obveznosti, ki so določene v pogodbi, vključno s plačilom zamudnih obresti ali stroškov opominjanja, v kolikor so le ti nastali.

Kupec ima pravico, da zavrne račun prejet s strani podjetja INGVAR d.o.o. za dobavljeno blago ali opravljeno storitev v roku osmih (8) dni po prejemu računa. Kasnejših zavrnitev ne sprejemamo.


Višja sila

V primeru višje sile, stavk delovne sile, nemirov, uradnih ukrepov in drugih nepredvidljivih, neizogibnih in resnih dogodkov je naročnik za čas trajanja motenj in v obsegu njihovega delovanja oproščen izpolnjevanja svojih obveznosti.


Jamstvo

V skladu s podatki navedenimi v katalogu podjetja INGVAR d.o.o. in s predhodnimi dogovori, predvsem za izdelke, ki niso navedeni v katalogu, prevzemamo odgovornost za kakovost dobavljenega blaga. Katalog je dostopen na uradni spletni strani podjetja. Stranka lahko kakovostno ali količinsko odstopanje reklamira v pisni obliki v roku osmih dni od prejema blaga. Zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije, mora kupec reklamirano blago takoj vrniti podjetju INGVAR d.o.o., v nasprotnem primeru izgubi pravico do reklamacije. V primeru, da je reklamacija spoznana za upravičeno, se podjetje INGVAR d.o.o. zavezuje, da jo bo odpravilo v razumnem roku. Reklamacijskih zahtevkov za kakovostna odstopanja, do katerih pride zaradi nestrokovne uporabe ali nestrokovnega ravnanja s samim izdelkom na strani kupca, podjetje INGVAR d.o.o. ne priznava.


Garancija

Garancijski rok je naveden v pogodbi in je različen glede na vrsto dobavljenega blaga. Kupec lahko uveljavlja pravice, ki izhajajo iz garancije, izključno v pisni obliki. Garancijski pregled se vrši na sedežu podjetja INGVAR d.o.o. razen, če je pisno potrjeno drugače.


Dokumentacija

Vso potrebno dokumentacijo (navodila za uporabo in varno delo, garancijo, izjave, izjave o skladnosti ter morebitno drugo dokumentacijo) prejme stranka ob dobavi v tiskani oz. digitalni obliki. V primeru manjkajoče dokumentacija nas obvestite na email naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Reševanje sporov

Za vse spore, ki izhajajo iz splošnih pogojev podjetja INGVAR d.o.o. za prodajo blaga in storitev se uporabljajo veljavni zakoni Republike Slovenije. Za reševanje sporov pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

Zapisani splošni prodajni pogoji podjetja INGVAR d.o.o., veljajo od 01.10.2019.</

Mailchimp PopUp

Spletno mesto INGVAR.si uporablja piškotke za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje. Z uporabo spletnega mesta ali potrditve spodaj se strinjate s piškotki.